Vi är väletablerat Mark & Anläggnings-företag med över 35 års erfarenhet i Entreprenadbranschen som idag utför alla vanligt förekommande Markarbeten. Vi har olika storlekar på våra grävmaskiner.

Grävarbeten över hela Stockholm

Österåkers Mark och Bygg hjälper privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag, kommuner och föreningar i Norrort och Stor-Stockholm med utgångspunkt från Åkersberga.

Väl utförda arbeten

Företaget har genom god service, tydlig dialog och professionellt utförda arbeten utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder samt genom rekommendation. Vår långa erfarenhet och kompetens gör att vi kan ta oss an de flesta typer av uppdrag i olika storleksklasser. Goda referenser finns.

Markarbeten vi utför är

– Schaktning & Tomtplanering
– Gräventreprenader
– Husgrunder
– Dränering
– Vatten- & Avloppsanläggning
– Reningsverk
– Diken
– Kabelschakter
– Snöröjning
– Grunder
– Pooler

Certifierade inom Vatten & Avlopp

Österåkers Mark och Bygg innehar förarbevis för både grävmaskiner och hjullastare. Vi är även certifierade för avloppsanläggningar samt följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik.

Ordning och reda

Bolaget innehar erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar hos Länsförsäkringar, företaget har ordning och reda på våra papper och god ekonomi, samt F-Skattsedel.
Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa er i ert nästa markprojekt!